مدیریت سنتی شهرها را خواهد کشت

” مدیریت سنتی شهرها را خواهد کشت ”
قبل از آنکه در خصوص اثرات منفی مدیریتهای سنتی بر شهرها بحثی را مطرح نمایم شایسته میبینم تا مقدماتی در مورد تعریف شهر ، شهرنشینی ، تاریخ شهرنشینی و اثرات متقابل انسان بر شهر و شهر بر جامعه داشته باشم.
تعاریف متفاوتی در ادوار گوناگون پیرامون واژه ای به نام شهر صورت گرفته است . برخی از مورخان شهر را دارای پیشینه ای بیش از هفت هزار سال میدانند . آنان آغاز شکل گیری شهرها را اندکی بعد از انقلاب نوسنگی و با تغییر تدریجی جمعیت های روستایی میدانند که در منطقه خاورمیانه ظاهر گشته بود. آنچه مسلم و مشخص است علاقه انسان به زندگی اجتماعی و نیازمندی و الزام روابط اقتصادی در گسترش شهرها تاثیر بسزایی داشته است . تعاریف متفاوتی از منظر جامعه شناسان ، جغرافیا دانان ، مورخان و شهرسازان پیرامون عنوان شهر مطرح گشته است .پس از گذار از عصر کشاورزی ، انقلاب صنعتی به عنوان محرک و عاملی نیرومند با ایجاد نهادهای اداری ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بر ساختار کلی شهرها گذاشت . در ایران فعلی شهر ، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیای بخش ، واقع شده است و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خود بوده ؛ به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی ، برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
پس از انتخاب انسانها برای زندگی در محیطی به نام شهر الزامات و خواسته هایی از آنان برای زندگی مناسبتر صورت پذیرفت . شهر ها علاوه بر ، برآورده ساختن روابط اجتماعی و اقتصادی ساکنین خود باید پاسخگوی خواسته های فرهنگی ، روانی و احساسی آنان نیز میبودند . مهندسی شهرسازی ، برنامه ریزی و طراحی شهری بی آنکه روال نظری و آکادمیک خود را طی کند باید بین انسان ، محیط و فعالیت های آنان ارتباط مفید و موثری را بوجود می آورد تا علاوه بر بهبود اوضاع اقتصادی موجبات ارتقاء کیفیت زندگی انسانی را نیز فراهم مینمود.
شهرها مرتب در حال تغییر و خواسته ها نیز هر روز به فراخور پیشرفت متغیر میگشت . با نگاهی به شهرهای تاریخی دنیا نیک در میابیم که معماری جایگاه رفیعی در طراحی شهرها داشته است و مدیریت شهرها همواره به سیما ، جداره ، نما ، المانها ، منظر ، فضاهای شهری ، باغ ها و بستانها ، ساختمانها ، میادین و… داشته است . شهرها باید نمونه ای مناسب از شهرنشینی و مدنیت برای زندگی بشری باشند تا بتوانند انسانها را در سایه فعالیت هایشان به ارتقا مناسب برسانند.
شهر یک موجود زنده است که علاوه بر برطرف ساختن نیازهای مادی و معنوی انسانها مرتب در حال تغییر و نو شدن است و برای آنکه بتوانند بر ساکنین خویش تاثیر گذار باشد نیازمند سلامت ، نشاط و پوست اندازی میباشد .
با بیان این مسئله و ذکر این پیشگفتار به موضوع اصلی این نوشتار میپردازیم .
مدیریت شهری :
اگر شهرها را محلی برای تجمع و تمرکز جمعیتی بدانیم قطعا شهرها عمده ترین مکان تحقق نقشهایی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی در کشور خواهند بود . بنابراین مدیریت شهری با توجه به ساختارهای مذکور تعاریف متفاوتی خواهد داشت . ارایه خدمات شهری مناسب میتواند احساس تعلق خاطر شهروندان به شهر را افزایش داده و این امر خود میتواند سبب افزایش مشارکت های شهروندان گردیده و رشد اقتصادی و تثبیت شرایط سیاسی را در بر داشته باشد . از طرفی دیگر عدم خدمت رسانی مناسب ، عدم شفافیت و صداقت باعث رکود اقتصادی ، کاهش مراودات شهری ، افزایش نارضایتی های سیاسی و اجتماعی و ازدیاد فقر ، بیکاری و تخریب های زیست محیطی خواهد گشت . بنابراین مدیریت شهری مدیریتی است که مجموعه ای از علوم انسانی ، اجتماعی و اقتصادی را در بر میگیرد تا با برنامه ریزی ، سازماندهی ، انسجام ، بسیج منابع و امکانات ، هدایت و نظارت مناسب بهترین و بالاترین راندمان را به نحوی که منافع مادی و معنوی مردم ، تامین گردد ؛ بوجود آورد.
مدیریت شهری باید موجبات ارتقاء کار و زندگی تمامی اقشار جامعه را فراهم آورد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را بصورت پایدار موجب شود و از محیط کالبدی شهر صیانت و حفاظت نماید . مدیریت شهری باید توسعه راهبردی شهری (CDS) را اجرایی نموده و با توجه به نقاط ضعف ، قوت ، فرصت و تهدیدها(SWOT) ؛ اولویت های شهر را احصا کرده و بر اساس اسناد بالادستی آنها را اجرایی نماید . تقویت مزایای رقابتی و تولید برندینگ شهری میتواند آثار مثبت اقتصادی را برای شهر و شهروندانش بوجود آورد .
برندینگ شهری هم میتواند جنبه کالبدی داشته باشد و هم میتواند بصورت یک برند رفتاری یا کالایی باشد . بنابراین باید به اصل انتخاب مدیران و نمایندگان در پارلمانهای شهری نگاهی ویژه ، تخصصی و غیر جناحی داشت و تابع احساسات ، قوم گرایی و تعصبات منطقه ای نبود . برای آنکه بتوان زیر ساختهای مناسب جهت عملکرد های کارآمد شهری را فراهم آورد باید توسعه منابع انسانی را در دستور کار قرار داد . بهره وری ، بهبود استانداردهای شهری ، افزایش فعالیتهای تاثیرگذار ، تقویت بخش خصوصی ، ایجاد اشتغال ، امنیت ، سلامت روانی و رفاه اجتماعی نیازمند برنامه ریزی استراتژیک است . در برنامه ریزی استراتژیک برای شهر بدوا ماموریتی تعریف میشود . چشم انداز ، استراتژی ، سیاست گذاری های اجرایی ، تدوین برنامه و اجرایی ساختن پروژه های شهری مراحل مختلفی از یک برنامه ریزی استراتژیک است .
حال اگر شهر را موجودی زنده تصور کنیم که رشد میکند ، بزرگ میشود و انتظار شهروندانش نیز هر روز تغییر نموده و ارتقاء می یابد چه شخصی یا چه نیروهایی میتوانند به این خواسته ها پاسخ مناسب بدهند ؟
آیا مدیریت سنتی و نگاه غیر علمی که اساسا با موضوعات یادشده ارتباطی ندارند میتواند خواسته های شهروندان را اجرایی نماید ؟
دنیا به سرعت در حال تغییر ، رشد و توسعه است . برای آنکه بتوان در این مسیر حرکت نمود نیازمند اجرای آموخته های آکادمیک و به خدمت گرفتن علم ، دانش و تخصص هستیم . مدیریت شهری دیگر نمیتواند بر اساس تجربه ادعای خدمت رسانی مناسب به شهروندان را داشته باشد و در صورت اصرار بر این اعتقاد اشتباه علاوه بر اتلاف وقت شهروندان و از بین بردن فرصتهای رشد و توسعه شهری ؛ اعتماد اجتماعی را نیز از بین خواهد برد و این امر موجب کاهش مشارکت های مردمی خواهد گشت . مدیریت شهری نیازمند توانمند سازی بازوهای علمی و عملی در سازمان خود میباشد . در کنار به کار گیری دانش آموختگان و متخصصان علمی برای تهیه طرح ها و برنامه های شهری ، نیاز مند نیروها انسانی کارآمد به عنوان بازوهای عملی و اجرایی در شهرها هستیم . مدیران سنتی به هیچ وجه قادر به اعتلا و ارتقاء سازمانی خود نیستند و نمی توانند در تقویت نگاه سازمانی کارآمد باشند .
اگر امروز در حوزه مدیریت شهری مشکلات فراوانی را مشاهده میکنیم ، اگر امروز جایگاه مدیریت شهری آنقدر تنزل پیدا کرده است که هر شخصی و با هر نگاهی علاقه مند به حضور در آن است ، اگر رانت اداری و سیستمی هنوز از بین نرفته است ، اگر تسلط و نفوذ بر پرسنل مورد علاقه است ، اگر سکوت سازمانی در سیستم مدیریت شهری مستقر شده است ، باید گفت این سیستم از مدیریت شهرها را خواهند کشت . مدیران سنتی در مقابل تغییر مقاومت میکنند و خود مانعی برای پیشرفت میشوند .
مدیریت شهری ، مدیریتی پویا و علمی است که با گسترش افق دید کارکنان و شهروندان ؛ موجبات پیشرفت و گسترش شهر را فراهم کرده و با افزایش مشارکتهای مردمی ، شهروندانی مسئول و قانونمند را در خود جای خواهد داد.
اگر در پی احیا و زنده ساختن شهرهایمان هستیم تنها راه ممکن افزایش مشارکتهای اجتماعی برای انتخابهایی تخصصی ، علمی و آگاهانه است . مردم هر شهر با انتخابهایی درست میتوانند گامی مناسب در راستای ساختن شهری آبادتر را بر دارند .

باهوشترین فارغ التحصیلان دنیا از کدام کشورها هستند؟

باهوش‌ترین فارغ‌التحصیلان دنیا از کدام کشور‌ها هستند؟
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تحقیقی ۳۵ کشور را معرفی کرد که فارغ‌التحصیلان باهوش‌تری دارند و عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، به نقل از ایندپندنت، اگر چه آمریکا و انگلستان بخش زیادی از لیست دانشگاه‌های برتر دنیا را از آن خود کردند، اما تحقیق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در مورد مهارت‌های سواد‌آموزی پیشرفته در میان فارغ‌التحصیلان و عملکرد آن‌ها نشان داد که باهوش‌ترین فارغ‌التحصیلان دنیا متعلق به آمریکا و انگلیس نیستند.در این تحقیق طیف وسیعی از فاکتورها مثل شهرت و کارهای پژوهشی و… مدنظر قرار داده شد.( OECD )گزارش ۳۵ کشور را بر اساس بهترین عملکرد فارغ‌التحصیلان بررسی کرد ، که انگلیس و آمریکا به ترتیب در رتبه‌های ۸ و ۹ قرار گرفتند.بر اساس این گزارش باهوش‌ترین فارغ‌التحصیلان، متعلق به ژاپن بود .
فنلاند، هلند، استرالیا و نروژ نیز در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.
رتبه کشورها :۱. ژاپن ۲. فنلاند ۳. هلند ۴. استرالیا ۵.نروژ ۶. بلژیک ۷. نیوزلند ۸. انگلستان ۹. آمریکا ۱۰. جمهوری چک

مواد غذایی مناسب برای رشد مغز کودکان

مواد غذایی مناسب برای رشد مغز کودکان
برای اینکه مغز از سطح عملکرد مطلوب برخوردار باشد نیازمند ترکیبی از کربروهیدارت‌های پیچیده، پروتئین بدون چربی، آنتی اکسیدان‌ها، اسیدهای چرب، و ویتامین‌ها است. برخی مواد غذایی می‌توانند به بهبود عملکرد مغز به ویژه در کودکان که روند رشد مغزی خود را تجربه می‌کنند و باید در کلاس‌های درس حاضر شوند، کمک کنند. در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم.
گردو
شکل ظاهری گردو یک نسخه کوچک از مغز را تداعی می‌کند. بر همین اساس، منطقی است که این مغز خوراکی سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ و پروتئین به تقویت مغز و بهبود سلامت آن کمک کند.
غلات کامل (سبوس دار)
غلات سبوس دار مانند گندم، جو، جو دو سر، چاودار و ارزن دارای چند چیز مشترک بسیار مهم هستند. نخست، آن‌ها کربوهیدارت‌های حاوی قند گلوکز با روند کند انتشار هستند که سوخت بدن را تامین کرده و به مغز قدرت می‌بخشند. دوم، غلات سبوس دار منبعی غنی از فیبر محلول هستند که کلسترول را کاهش داده و همچنین خطر آسیب‌های مغزی مانند سکته را کاهش می‌دهند.
تخم مرغ
تخم مرغ منبعی سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ است که می‌تواند انرژی مورد نیاز صبحگاهی شما را تامین کرده و پشتیبانی برای فعالیت‌های مغزی باشد.
ماهی چرب
ماهی‌های چرب مانند سالمون، شاه ماهی، ساردین، خال مخالی، و تن نه تنها منبع خوبی از پروتئین محسوب می‌شوند، بلکه سرشار از اسیدهای چرب امگا-۳ نیز هستند که برای عملکرد درست مغز و سیستم عصبی نیاز است و می‌توانند دیسلکسیا و دیگر اختلالات کمبود تمرکز را کاهش دهند.
کره بادام زمینی
پیش از یک مطالعه طولانی مدت، پروتئین موجود در کره بادام زمینی می‌تواند احساس سیری را در فرد ایجاد کرده، انرژی را در سطح بالا حفظ کند و سطح قند خون را پایدار نگه دارد. بر همین اساس، طی مدت زمان برگزاری امتحان خود سقوط ناگهانی انرژی را تجربه نخواهید کرد.
توت‌ها
بلوبری سرشار از آنتی اکسیدان‌ها (از قبیل ویتامین E، که از رگ‌های خونی و مغز در برابر آثار خطرناک رادیکال‌های آزاد و فقدان‌شناختی مرتبط با سن محافظت می‌کند) است، و همچنین ظرفیت یادگیری، حافظه و مهارت‌های حرکتی را بهبود می‌بخشد.
شکلات تلخ
شکلات تلخ سرشار از آنتی اکسیدان‌ها، مواد شیمیایی که از مغز در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند و جریان خون به سمت مغز را بهبود می‌بخشند، است و بر همین اساس، تمرکز و عملکرد حافظه را بهبود می‌بخشد.
مغزهای خوراکی و دانه‌ها
مغزهای خوراکی و دانه‌ها فواید بسیاری را برای بهبود عملکرد مغز فرزند شما ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، آن‌ها سرشار از ویتامین B۶، یک عامل ضروری دوپامین و سروتونین، هستند که ارتباطات نورونی را بهبود می‌بخشد. ترکیبی از مغزهای خوراکی و دانه‌ها حاوی اسید فولیک نیز است که حافظه و تمرکز را تقویت می‌کند، در شرایطی که از بروز بیماری آلزایمر جلوگیری می‌کند.
سبزیجات
سبزیجاتی با پوست تیره، به ویژه چغندر، حاوی آنتی اکسیدان‌های قدرتمند با قابلیت مبارزه با بیماری‌ها هستند که مغز را سالم و قوی نگه می‌دارند.
چای سبز
چای سبز یک نوشیدنی گرم فوق العاده برای آغاز روز است زیرا تجمع رسوب پلاک – فراوانی آن می‌تواند به شکل گیری بیماری آلزایمر منجر شود – در مغز را کاهش می‌دهد.

منبع : سلامت نیوز
@falahatkar1398

اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار . حفاظت، تامین نیازها و توسعه

img_20161017_225531
اهمیت محیط زیست و توسعه پایدار
حفاظت ، تامین نیازها و توسعه
روند سریع صنعتی شدن پس از عصر کشاورزی ، افزایش جمعیت جامعه جهانی و تغییر در نحوه زندگی مردم با تحول الگوی مصرف در چند دهه اخیر بسیاری از اکوسیستم های طبیعی در سراسر کره زمین را با تهدید و تخریب روبرو ساخته است . بشر امروز برای دست یابی به منافع مادی و زودهنگام خود ، با نابودی و تحت فشار قرار دادن عرصه های طبیعی به دنبال بهره وری بیشتر از سرمایه گذاری های اقتصادی بوده است . کاهش عرصه های زیستی و نابودی گونه های گیاهی و جانوری ضربات جبران ناپذیری را در چرخه اکولوژیکی بوجود آورده است .
قطعا بخش عمده ای از اقدامات انسانها به علت عدم آگاهی از مخاطراتی است که در آینده دچار آنها خواهند شد . چالشی بزرگ با عنوان چگونه در آینده زندگی خواهیم نمود؟ پیش روی بشریت است . بنابراین ، این بی تفاوتی نسبت به طبیعت و محیطی که ما در آن زندگی میکنیم باید بسیار زودتر برطرف گردد تا با افزایش جمعیت و تحولات صنعتی قابلیت مدیریت و کنترل داشته باشد . عرصه های طبیعی به مانند ریه های انسانی قابلیت بازتولید و بازگشت به وضعیت پیشین خود را ندارند لذا ترک این تخریب بسیار لازم و واجب است .
توسعه پایدار:
توسعه پایدار عبارتست از حفظ ، بقاء و دوام کلیت زمین و هوا با توجه به تمامی اجزا آن برای تمامی جانداران و موجودات حال و آینده . در حقیقت توسعه پایدار بر بهره برداری از منابع محیطی و طبیعی با انطباق بر ظرفیت ها و توانهای موجود ، تکیه دارد . توسعه پایدار باید علاوه بر پاسخگویی به نیازهای کنونی جوامع بشری نیازهای نسلهای آتی را به مخاطره نیاندازد . بنابراین همانگونه که عرض نمودم توسعه پایدار در برگیرنده مردم ، روابط اجتماعی ، اجتماع ، ارتقاء کیفیت زندگی ، رشد اقتصادی ، عرصه های زیستی و محیط طبیعی است . در حقیقت توسعه پایدار محل تلاقی جامعه ، اقتصاد و محیط زیست است . از اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی الگویی برای توسعه نوین مطرح گشت و توسعه پایدار کاربرد وسیعی در برنامه ریزی های جهانی ، ملی ، منطقه ای و محلی پیدا نمود. دو کنفرانس بزرگ جهانی ، ریودوژانیرو برزیل در سال ۱۹۹۲ و ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۲ اعلام نمودند هرگونه توسعه شهری و صنعتی باید به گونه ای صورت پذیرد که کمترین آسیب به سیستم های اکولوژیک وارد نشود . توسعه پایدار مخالف توسعه در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نمی باشد بلکه به دنبال ارتقاء کیفیت و کمیت سطوح زندگی انسانی است . توسعه پایدار تلفیقی از توسعه ، حفاظت و صیانت است و بر تامین نیازهای اولیه زیستی انسانها و دستیابی به عدالت اجتماعی تکیه دارد . انسان علاوه بر آنکه شایسته زندگی سالم و مناسب است ، محور توسعه پایدار نیز میباشد لذا تخریب محیط زیست ، نابود کردن گونه های طبیعی ، گیاهی و جانوری ؛ نابودی زندگی بشری را در پی خواهد داشت و به قول توماس فریدمن، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، «طبیعت» اهل سیاست نیست . فقط قوانین فیزیک ، زیست و شیمی را می‌داند و اگر این مردم مسیرشان را اصلاح نکنند ، تمام‌شان را نابود می‌کند.
اینجا وطن ما ایران است پس بیایید با حفظ محیط زیست و احترام به طبیعت در ساختن فرداهایی زیباتر برای آیندگان کنار هم باشیم .
علیرضا فلاحتکار. ۱۳۹۵ .۷.۲۶
telegram.me/alireza_falahatkar

آیا مغزهای بزرگ باهوش ترند؟

20161017_134731آیا مغزهای بزرگ باهوش ترند؟
آیا اندازه‌ی مغز شما ارتباطی به باهوش بودن شما دارد؟ بسیاری از دانشمندان رابطه‌ی میان ماده خاکستری یک شخص یا حیوان و مهارت های شناختی آنان را مورد بررسی قرار داده‌اند. بر طبق گزارش سازمان ملی سلامت، مغز انسان حاوی بیش از صد میلیارد نورون می باشد، اما پاسخ را باید از اعماق پیچیدگی و ناشناخته ها بیرون کشید.
به گزارش بیگ بنگ، دانشمندان هنوز بر سر تعریف ‘هوش’ به توافق جمعی نرسیده اند. تعریف IQ هر چه که باشد، چگونه آن را اندازه گیری می کنند؟ علاوه بر این، آیا تفاوت ها در IQ زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار می دهد؟ و سرانجام، آیا بافت مغزی بیشتر یا مغز سنگین تر به معنای IQ بالاتر است؟ دانشمندان بر سر این موضوع توافق دارند: مغز بزرگ به تنهایی مساوی با با هوش تر بودن نیست. اگر اینطور بود، فیل ها و وال ها می بایست باهوش ترین موجودات روی زمین باشند. دانشمندان حجم مغز را با توجه به حجم بدن بررسی می کنند تا گمانه پردازی هایی در خصوص قابلیت های شناختی موجود زنده انجام دهند.
مغز یک فیل ۴۷۸۰ گرم است و قطعاً می تواند مغز انسان را در جنگ فیزیکی مغزها شکست دهد. در مقایسه با یک دهم درصد مغز فیل، مغز ما با وزن متوسط ۱۲۰۰ گرم در حدود ۲ درصد از وزن بدن ما را تشکیل می دهد. نانسی بریکمن، فارغ التحصیل و پژوهشگر دپارتمان آناتومی و انسان شناسی زیستی دانشگاه دوک خاطر نشان کرد: مطالعات حاکی از آن است که مغزهای نسبتا بزرگ در میان گونه های جانوری فرآهم آورنده ی برخی مهارت های شناختی پیچیده می باشد که از جمله آن مهارت ها می توان به راه حل های مبتکرانه برای مسائل اکولوژیکی، ترسیم پُر بازده منابع، بدست آوردن غذا و راهبردهای اجتماعی بسیار پیچیده اشاره کرد.مطالعات انجام شده توسط سارا بنسون-امرام از دانشگاه ویومینگ لارامی و همکارانش به یک سری داده های آزمایشی منجر شد که هوش حیوانات را به اندازه نسبی مغز آنها نسبت می دهد. در این مطالعه که به تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی در مجله آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شد، محققان به ۱۴۰ گوشتخوار پستاندار نگهداری شده در باغ وحش( از ۳۹ گونه مختلف ) مسئله ای جهت حل ارائه کردند. حیوانات می بایست کشوی L شکلی را باز کرده و محتوای قرار داده شده در جعبه را بردارند. محققان در یافتند که خانواده خرس ها بهترین عملکرد را داشتند، در حالیکه دو گونه ی میمون پوزه دراز هرگز موفق به باز کردن جعبه نشدند. بعد از بررسی سایر عوامل که می توانست به بازکردن موفقیت آمیز جعبه ختم شود، محققان به این نتیجه رسیدند که اندازه‌ی مغز مهمترین عامل موفقیت در انجام این کار بوده است.
تفاوت ها در اندازه مغز میان یک گونه از جانداران مثل انسان ها نسبتا کوچک است و همین باعث دشوار شدن بررسی اثرات اندازه مغز و اثرات سایر عوامل می شود. برای مثال، تفاوت در هوش میان فردی با مغز ۱۱۰۰ گرمی و فردی با مغز ۱۴۰۰ گرمی سایر متغیرها را نیز درگیر می سازد، مثل تفاوت در چگالی نورون ها، سایر تفاوت های مغزی ساختاری و همچنین عوامل فرهنگی و اجتماعی.

آیا مغزهای بزرگ باهوش ترند؟

آلبرت اینشتین نابغه را در نظر بگیرید که مغزش زیاد بزرگتر از مغز متوسط انسان نبود. اما برخی دانشمندان بر این باورند که توانایی او در درک مفاهیم دشوار و انجام جهش های ذهنی ظاهرا ناممکن فراتر از شگفتی می باشد. احتمالا مغز اینشتین بسیار یکپارچه و منسجم بود، بطوریکه مسیرهای متعدد بعنوان عامل ارتباطی نواحی دور با یکدیگر ایفای نقش می کرد.بر اساس مطالعات اسکن مغزی کودکان، اندازه‌ی مغز هیچ ارتباطی با امتیازات کسب شده در آزمون های استاندارد هوش سنجی ندارد. مایکل مک دنیل، روانشناس سازمانی در دانشگاه ایالت ویرجینیا مدعی شده است که مغزهای بزرگتر مخصوص انسان های باهوش است. با این حال، بسیاری از دانشمندان با استدلال مک دنیل مخالفت می کنند. تحقیقات وی که در سال ۲۰۰۵ در مجله Intelligence (هوش) به چاپ رسید نشان می دهد که حجم مغز در تمامی گروههای سنی و جنسیتی با هوش ارتباط دارد.بر طبق تحقیقات انتشار یافته در سال ۲۰۰۶ میلادی، مردان از زنان باهوش ترند و این امر می تواند ناشی از مغز نسبتاً بزرگ مردان باشد، تفاوتی به میزان تقریبی صد گرم. دانشمند دیگری هم یک سری عوامل اجتماعی-فرهنگی را مطرح کرد که نتایج مبنی بر باهوش بودن مردان در مقایسه با زنان را بی اعتبار می سازد.
وزن متوسط مغز پریمات ها:
شامپانزه (میمون غارنشین) :
۰٫۷۷ پوند (۳۵۰ گرم)
گوریل کوهی
۰٫۹۵ پوند (۴۳۰ گرم)
میمون پوزه دار ماداگاسکار
۰٫۰۰۴ پوند (۲ گرم)
اندازه مغز سایر جانوران:
نهنگ عنبر
۱۷ پوند (۷٫۸۰۰ گرم)
والروس ( فیل دریایی )
۲٫۴ پوند (۱۱۰۰ گرم)
گربه اهلی
۰٫۰۶ پوند (۳۰ گرم)
اگر اندازه مغز ارتباطی با ابتکار، نوآوری و خلاقیت داشته باشد، باید پیوندی هم میان بیگ بنگ ذهن( پیدایش ابزارهای استخوانی و نقاشی های درون غارها که ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار سال پیش روی دادند) و ظهور مغزهای امروزی وجود داشته باشد.

منبع : بیگ بنگ