۹ اردیبهشت،روز شوراها

تعداد بازدید۳۵۷مرتبه

IMG_20160428_173424
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
نهم اردیبهشت ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز شوراها نام گذاری شده است .
با توجه به الزام وجود شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی ؛ تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول سید محمد خاتمی به تعویق افتاد . اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با حضور مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند و از تاریخ ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ شروع به کار نمودند. بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.
با توجه به الزامات قانونی و حدود تعریف شده برای فعالیت شوراهای شهر و روستا اینکه تا چه اندازه موفقیت حاصل گشته سوال بسیاری از مردم ایران است اما باید بدانیم که شورا نیز یک تخصص در جامعه جهانی امروز است . اگر به آنچه خواست عمومی مردم است نرسیده ایم
_ یا در انتخابهایمان اشتباه کرده ایم
_ یا مشارکت مناسبی نداشته ایم
_ یا علت انتخابمان را مطالعه ننموده ایم
_ یا حدود اختیارات شوراها درست تعریف نشده است
_ یا منتخبین نگاه همه جانبه و توسعه محور نداشته اند .
به هر روی ضمن تبریک این روز به نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا آرزومندم در ادامه مسیر با تکیه بر دانش و خرد جمعی ، موجبات رشد و توسعه مناطق تحت مدیریت خویش را موجب گردند.
از تمام مردم خوب شهر شهسوار که با حمایت و مشارکت در انتخابات امکان ارایه خدمت را برای بنده حقیر فراهم آوردند تشکر و قدر دانی مینمایم.امید که توانسته باشم با همکاری همکارانم اندک تغییری در بهبود شرایط اجتماعی و ارتقا امید به زندگی مردم شهرم شهسوارایجاد نموده باشم.
انتخابمان فردایمان را خواهد ساخت.
در انتخابمان دقت کنیم .
” ما میتوانیم اگر بخواهیم و تلاش نماییم ”
علیرضا فلاحتکار. عضو شورای شهر شهسوار و دبیرکارگروه توسعه پایدر شهرستان تنکابن

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.